உடல் பருமனை நாற்காலியில் அமர்ந்து குறைக்கலாம்.! தேகம் சிறக்க யோகம் | Weight loss Yoga Tips | Mega TV

Yoga
உடல் பருமனை நாற்காலியில் அமர்ந்து குறைக்கலாம்.! தேகம் சிறக்க யோகம் | Weight loss Yoga Tips | Mega TV

Stay tuned to Mega TV for the more interesting videos.
Like and Share your favorite videos and Comment on your views too.

👉அமர்ந்து இருந்தால் போதும் இரத்த அழுத்தம் குறையும்..! Yoga for High Blood Pressure – https://youtu.be/wfpLDvK0xHo

👉நாளும் கோளும்-23-01-2021 I திருமதி.பாரதி ஸ்ரீதர் I NAALUM KOLUM

👉உடல் பருமனை நாற்காலியில் அமர்ந்துகொண்டே குறைக்கலாம்

Subscribe to Mega TV: https://bit.ly/39asfqt

Also, Like and Follow us on:
Facebook ➤ https://www.facebook.com/megatvindia/
#YogaMuthirai #YogaAsanasForWeightLoss #KrishnanBalajiYoga #MegaTV

Products You May Like

Articles You May Like

These Black Softball Players Are Done With Stereotypes, Microaggressions, and Being Ignored
The Sun Yogini Flow: A Gateway to the Divine Energies
Daily yoga workout at home for women | yoga workout | sana voice
10 Minute FAT BURNER WORKOUTS! Fast, & Effective
Best Pre and Post Workout Meal For Muscle Gain | Bhuwan Chauhan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *